Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту18.01 в рамках роботи Школи педагогічної майстерності доц. Віктор Комаровський представив презентації «Європейські програми міжнародної технічної допомоги» та «Стратегія Європейського Союзу в сфері освіти».
До участі у підготовці презентаційних матеріалів були залучені викладачі кафедри та використані матеріали низки програм міжнародної технічної допомоги.
В рамках презентації «Європейські програми міжнародної технічної допомоги» аудиторії були представлені основні результати роботи викладачів та адміністрації інституту в 2017 році провів по забезпеченню інтеграції в європейську
інформаційну систему заявників на отримання фінансової допомоги від Європейської Комісії.
Зазначено, що сьогодні інститут представлений в системі ECAS / Ідентифікаційної службі ЄК; PADOR - базі даних юридичних осіб, потенційних заявників на фінансування та PROSPECT - в онлайн-системі, яка використовується для подачі заявок.
Одночасно з реєстрацією інституту розпочато підготовку проектів на грант. У 2018 році цю роботу планується зробити системною і подати ряд проектів за різними програмами. В першу чергу це проекти за програмою Жана Монне, які будуть підготовлені за участю партнерських організацій з університету «Александра Іоан Куза» та університету «Нижній Дунай».
Відповідну увагу буде також приділено проектам за програмою транскордонного співробітництва Румунія-Україна. Партнерами інституту тут виступають місцеві адміністрації таких районів Румунії як Сучава, Сату –Маре та Ботошан.
Презентація «Стратегія Європейського Союзу в сфері освіти» була присвячена всебічному розгляду Програми Еразмус+, та такому її пріоритетному напряму, як академічна мобільність.
Згідно з постановою КМУ, академічна мобільність стала рівноправною складовою освітнього процесу. Для запровадження цього компоненту в навчальний процес в інституту в 2017 році було підготовлено та прийнято «Положення про академічну мобільність» та підписана «Міжінстітуційна угода» з університету «Александра Іоан Куза», Румунія.
В представленій презентації було звернуто увагу присутніх на основні моменти розвитку на базі інституту компоненту «академічна мобільність», обговорено попередній досвід з цього питання, отриманий при підготовці перших заявок.


Презентації
Фотогалерея додається.