Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

21 січня 2009 року відбулось чергове засідання Науково-методичної ради

        21 січня 2009 року в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України відбулось чергове засідання Науково-методичної ради. В процесі засідання були розглянути наступні питання: затвердження екзаменаційних білетів за всіма формами навчання та спеціальностями ( доповіла начальник навчально-методичного відділу Фурман С.К.); про результати стажування професорсько-викладацького складу інституту у 2008 році та затвердження плану на 2009 рік (доповідалі перший заступник директора А.Г.Ахламов, заступник начальника навчально-методичного відділу А.В.Попкова). В процесі розгляду другого питання були заслухані звіти про стажування викладачів кафедр ( доповіли доцент кафедри економічної та фінансової політики С.В.Осадчук, старший викладач кафедри права і законотворчого процесу К.І.Ровинська).
       Про напрями розвитку кафедри менеджменту організацій доповіла завідувач кафедри Н.Е.Красностанова; про мотивацію співробитників інституту до науково-дослідньої роботи доповів перший заступник директора А.Г.Ахламов); відбулось затвердження "Положення про моніторинг якості навчального процесу в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України" (доповів перший заступник директора А.Г.Ахламов).
       В розділі "різне" розглядалісь питання підготовці до захисту магістерських робіт, порядок подання до друку навчальних посібників та програм.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©