Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

з 21 по 25 січня 2008 року було проведено
тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 21 по 25 січня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування" для сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів.
       Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
       Лідер у рамках місцевого самоврядування є особою, якій місцеве співтовариство довіряє прийняття рішень, найбільш значимих з погляду громадських інтересів. Це головна сторона лідерства, у якій розкривається здатність лідера об'єднувати територіальну громаду для досягнення загальної мети, регулювати цілий ряд взаємовідносин у ній, відстоювати громадські інтереси перед іншими територіальними колективами і державою, кардинально впливати на формування загальних цінностей. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста, очолює виконавчий комітет відповідної сільської селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
       В тематичному короткотерміновому семінарі за темою "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування" взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Одеської обласної ради, та практики - керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради.
       За результатами анкетування слухачі зазначеної категорії надали високу оцінку якості навчання та рівня потреби у вивченні запропонованих тем.
       Цікаво проходило заняття за участю завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Якубовського Олексія Петровича, який розповів слухачам про історію самоврядування півдня України.
       Корисною була інформацію, з якою виступила професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук Балабаєва Зінаїда Василівна про сучасний стан та перспективи розвитку політичної системи в Україні.
       У круглому столі за темою: "Включення громадських ресурсів у розв'язання проблем території" взяли участь заступник начальника управління житлово-комунального та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради - Абрамова Євгенія Георгіївна, голова органу самоорганізації населення "Комітет Лузанівський", голова громадської організації "Мама-86-Одеса" - Слєсарєнок Світлана Федорівна, модератор заняття - Крупник Андрій Семенович - доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук.

       Цікавими та змістовними були заняття, проведені викладачами кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, а саме:

  • лекція професора кафедри, доктора наук з державного управління Пахомової Тетяни Іванівни за темою "Інструменти менеджменту якості в органах місцевої влади";
  • лекція професора кафедри, доктора наук з державного управління Саханенко Сергія Єгоровича за темою "Місцеве самоврядування: принципи, структура, компетенція";
  • лекція доцента кафедри, кандидата філософських наук Оганісяна Михайла Сергійовича за темою "Етика публічного управління".

       В ході проведення тематичної зустрічі начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації Анісімов Володимир Іванович розповів слухачам про порядок та організацію роботи із зверненнями громадян.
       Практичне заняття з питань регулювання правових відносин посадових осіб органів місцевого самоврядування провела старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ Долгіх Наталія Прокопівна.
       Корисними для подальшого використання в роботі, за думкою слухачів, були тренінги за темами: "Система правил українського ділового стилю" за участю старшого викладача кафедри української та іноземних мов, начальника методичного відділу Центру ПКК ОРІДУ НАДУ Шматоваленко Людмили Сергіївни, та "Підвищення результативності праці керівника" за участю доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, кандидата політичних наук Крупника Андрія Семеновича.
       Про деякі особливості публічної майстерності слухачам тематичного короткотермінового семінару розповів під час практичного заняття головний редактор газети "Одеські вісті", заслужений журналіст України, член спілки письменників Болгарії, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук, кандидат політичних наук - Нєнов Іван Георгійович.
       Актуальні питання щодо євроінтеграційних процесів в Україні обговорювалися в ході круглого столу за участю доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата наук з державного управління - Колісніченко Наталії Миколаївни і доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника - Остапенка Олександра Анатолійовича.
       Про проблемні питання, які виникають під час виконання місцевих бюджетів області розповів в ході тематичної зустрічі заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області Одеської обласної ради - начальник відділу з питань бюджету Усатюк Ігор Миколайович.
       У роботі круглого столу за темою "Муніципальна реформа в Україні" взяли участь заступник голови Одеської обласної ради, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ, кандидат економічних наук - Арабаджи Георгій Іванович, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент - Саханенко Сергій Єгорович, заступник директора - начальник Центра підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ - Давтян Степан Гургенович. В ході роботи круглого столу з інформацією про позитивний досвід роботи виступила слухачка короткотермінового семінару, начальник юридичного відділу Асоціації органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим і міста Севастополь - Голосова Радміла Іванівна. Тематика круглого столу викликала велику зацікавленість слухачів, які активно обговорювали проблемні питання, ділились досвідом роботи.
       За результатами навчання слухачі тематичного короткотермінового семінару "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування", який проводився для сільських, селищних, міських голів, зазначили у своїх анкетах високий рівень викладання в Центрі ПКК, та актуальність тематики занять.
       Найвищих оцінок, як зазначили слухачі у своїх анкетах, заслуговує тематика занять і рівень викладання Арабаджи Г.І., Давтяна С.Г., Крупника А.С., Саханенко С.Є., Шматоваленко Л.С., Якубовського О.П.
       Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
       Всіх слухачів семінару було ознайомлено з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.