Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Відбулися загальні збори слухачів денної форми навчання
факультету державного управління

       22 грудня 2008 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Інститут) відбулися збори слухачів другого курсу денної форми навчання факультету державного управління щодо питання їх подальшого розподілу та працевлаштування.
       У зборах взяли участь: декан факультету державного управління Кривоцюк П.С., начальник управління персоналом Тихонов Ю.В., начальник відділу прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками управління персоналом Левицький А.О., співробітники деканату.
       Тихонов Ю.В. поінформував, що попередньо Інститутом були направлені листи до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Півдня України з проханням передбачити працевлаштування випускників денної форми навчання та поінформувати про це Інститут. До територіальних управлінь Головного управління державної служби України були направлені листи та списки слухачів ІІ курсу денного відділення для здійснення контролю за їх працевлаштуванням.
       Слухачам ІІ курсу рекомендовано звернутись до тих органів, установ, організацій, в які вони мають намір працевлаштовуватися, уточнити питання свого працевлаштування та до 20 січня 2009 року поінформувати про це відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками управління персоналом Інситуту.
       21-23 січня 2009 року в Інституті заплановано проведення зустрічей випускників з керівниками кадрових служб публічних органів влади Півдня України з метою проведення співбесід з питань їх подальшого працевлаштування.
       У випадках, коли випускники знаходять собі роботу в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, Інститут йде назустріч. Для вирішення цього питання випускники повинні надати до першого лютого 2009 року відділу прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками управління персоналом офіційний лист від органу, установи, організації про згоду щодо працевлаштування конкретної особи із зазначенням посади, на яку вона буде працевлаштована. До листа додається Протокол розірвання договору-направлення, згідно з яким орган, установа, організація розриває Договір-направлення з випускником за згодою сторін.
       На підставі листів-підтверджень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо працевлаштування випускників, договорів-направлень та протоколів розірвання договорів-направлень Інститутом будуть сформовані та надіслані на погодження до Національної академії, Секретаріату Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України списки випускників із зазначенням місць направлення на роботу.
       Також, в той же день відбулися збори слухачів першого курсу денної форми навчання факультету державного управління, на яких були розглянуті питання щодо їх зарахування до кадрового резерву та участі в підготовці та проведенні вступної кампанії у 2009 році.
       Слухачам І і ІІ курсів було запропоновано поінформувати кадрові служби організацій, які направили їх на навчання, про нові умови вступу до Національної академії та її регіональних інститутів та підготувати попередній список бажаючих вступати до Інституту у наступному році.
       За особистим бажанням, з числа слухачів І курсу денної форми навчання факультету державного управління сформовано робочу групу для участі у підготовці до вступної кампанії 2009 року.