Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
В Центрі ПКК в період з 22 по 26 червня 2009 року
проведено тематичний короткотерміновий семінар для керівників,
заступників керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
Верховної Ради і міністерств АР Крим, органів публічної влади м. Севастополь
за темою "Правова та інституційна система Європейського Союзу"

       Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади з 22 по 26 червня 2009 року в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Центр) проводився тематичний короткотерміновий семінар для керівників, заступників керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Верховної Ради і міністерств АР Крим, органів публічної влади м. Севастополь за темою "Правова та інституційна система Європейського Союзу".
       Програма тематичного короткотермінового семінару була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, з урахуванням пропозицій Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації, кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       При плані 30 осіб на семінар прибуло 33 особи, що складає 110%, а саме: з Автономної Республіки Крим - 4 особи, з Вінницької області - 10 осіб, з Миколаївської області - 4 особи, з Одеської області - 11 осіб, з Херсонської області - 3 особи, з м. Севастополь - 1 особа. У навчанні брали участь 17 посадовців з органів державної виконавчої влади і 16 посадових осіб органів місцевого самоврядування. Із загального числа слухачів семінару 15 працюють на посадах ІV категорії, 18 - перебувають в кадровому резерві на посади ІV категорії.
       Після реєстрації слухачів відбулося відкриття семінару, яке провели зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Степан Гургенович Давтян і начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру підвищення кваліфікації кадрів Привалова Наталія Володимирівна. Під час відкриття семінару Давтян С.Г. розповів слухачам про головні завдання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України і Центру підвищення кваліфікації кадрів, основні завдання і принципи впровадження системи модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, про систему надання навчальних послуг, права та обов'язки слухачів.

       Відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану семінару в період навчання викладачами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України були проведені лекції з актуальних питань, а саме:

  • "Стандарти ділової етики в країнах Європейського Союзу" - доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидатом філософських наук Оганісяном Михайлом Сергійовичем;
  • "Європейські стандарти соціального розвитку" - доцентом кафедри філософських та соціально-політичних наук, кандидатом філософських наук Росколотько Іриною Леонідівною.
       Цікаво, на високому професійному рівні були проведені тематичні зустрічі в яких виступили перед слухачами семінару викладачі кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України:
  • професор кафедри, доктор географічних наук Дергачов Володимир Олександрович за темою "Інституції Європейського Союзу в перспективі розширення";
  • доцент кафедри, кандидат психологічних наук Овчар Олег Михайлович за темою "Правова система Європейського Союзу. Характеристика правових актів".
       В роботі семінару взяв участь заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області - начальник відділу з питань економіки апарату Одеської обласної ради, доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат технічних наук Горячук Валерій Федорович, який під час тематичної зустрічі розповів слухачам про галузеві політики в Європейському Союзі. Про діяльність Європейського суду, порядок звернення та реалізацію рішень розповіла слухачам перший заступник начальника Головного управління юстиції в Одеській області, представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в Одеській області Мартиненко Світлана Валеріївна.

       За результатами анкетування слухачів по закінченню тематичного короткотермінового семінару високою оцінкою були відзначені такі практичні заняття:
  • "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління" доцента кафедри української та іноземних мов, кандидата філологічних наук Бронікової Світлани Анатоліївни;
  • "Система правил українського ділового стилю" начальника відділу організації семінарів за договорами Центру ПКК, старшого викладача кафедри української та іноземних мов Шматоваленко Людмилою Сергіївною.
       На високому професійному рівні було проведено "круглий стіл" за темою "Напрями реформування державної служби в Україні відповідно до стандартів Європейського Союзу" за участю заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича і кандидата наук з державного управління, доцента Колісніченко Наталії Миколаївни.
       За результатами навчання слухачі даного семінару у своїх анкетах зазначили високий рівень методичного, технічного забезпечення процесу викладання в Центрі ПКК, а також актуальність тематики занять. Більшість отриманих знань, на думку слухачів, мають практичну придатність.
       В останній день тематичного короткотермінового семінару, відповідно до розкладу занять, було проведено екзамен у формі тестування. До тесту увійшли питання, надані викладачами, задіяними у семінарі. Всі слухачі успішно склали іспит: з оцінкою "А" (за Європейською кредитною трансферною системою - ("відмінно") - 8 слухачів, з оцінкою "В" ("дуже добре") - 12 слухачів, з оцінкою "С" ("добре") - 9 слухачів, з оцінкою "D" ("задовільно") - 4 слухача.
       Під час підведення підсумків короткотермінового тематичного семінару заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації С.Г. Давтян провів аналіз екзаменаційних тестових робіт.
       По завершенні навчання слухачі отримали сертифікати та методичні матеріали у електронному вигляді на компакт-дисках

Фотогалерея додається.