Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
З 12 по 16 травня і з 19 по 23 травня 2008 року
було проведено навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару
"Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні"

        В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в періоди з 12 по 16 травня і з 19 по 23 травня 2008 року було проведено навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару "Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні" для осіб, які зараховані до кадрового резерву на посади ІV категорії.

        Програма короткотермінового семінару була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженого Головним управління державної служби України 20.11.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
        Історично склалося так, що проблеми, пов'язані з державою, державною владою, державним управлінням і державною службою, завжди викликають великий інтерес в українському суспільстві. Вони особливо актуальні в умовах сучасного сьогодення держави: напередодні конституційна реформа, необхідність суттєвого посилення ролі держави в забезпеченні добробуту населення, проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України, світові інтеграційні та глобалізаційні процеси.
        У період становлення демократичної, правової держави і її владних інститутів особливого значення набуває формування принципів сучасної системи роботи з кадрами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, здатними вирішувати назрілі політичні, економічні, соціально-культурні проблеми розвитку суспільства. Уході формування і реалізації державної кадрової політики принципи індивідуального підходу до посилення ефективності державної служби, реалізовуються в цілому ряді випадків і умов добору, розстановки і виховання управлінських кадрів, коли необхідно враховувати їх особисті якості і вимоги до організації роботи з ними.
        Імідж системи органів публічної влади визначає її кадровий склади, зокрема: професіоналізм, уміння працівників реалізовувати завдання, покладені на них державою, етична культура спілкування. Тільки висококваліфіковані та високо свідомі кадри спроможні забезпечити економічний, соціальний та демократичний розвиток України.

        У навчанні в період з 12 по 16 травня брали участь 60 службовців органів публічної влади південного регіону України, а саме: представники Автономної Республіки Крим - 14 осіб, Вінницької області - 12 осіб, Миколаївської області - 3 особи, Одеської області - 29 осіб, Херсонської області - 2 особи. В період з 19 по 23 травня підвищували кваліфікацію 65 осіб, а саме: представники Автономної Республіки Крим - 12 осіб, Вінницької області - 19 осіб, Миколаївської області - 4 особи, Одеської області - 15 осіб, м. Севастополь - 1 особа. Всього 125 осіб взяли участь у роботі тематичних короткотермінових семінарів за темою "Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні".
        Навчання слухачів відбувалось відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану та розкладу занять.

        Роботу зазначених семінарів розпочинав зі слухачами директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при президентові України Микола Михайлович Іжа і заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Степан Гургенович Давтян, які розповіли слухачам про головні напрямки роботи Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України і Центру підвищення кваліфікації кадрів, основні принципи модернізації системи професіоналізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, про систему надання навчальних послуг в зазначеному навчальному закладі.

        Перед слухачами виступили з лекціями викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управлінням НАДУ при Президентові України:

  • "Соціальні орієнтири державної політики", яку провела професор кафедри, доктор філософських наук - Емма Августівна Гансова;
  • "Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку", яку провела професор кафедри, кандидат філософських наук, доцент - Ірина Леонідівна Росколотько ;
  • "Особливості культурних процесів у сучасній Україні", яку провів доцент кафедри, кандидат філологічних наук - Богдан Юрійович Ростіянов.
  • Цікавими та корисними для слухачів були тематичні зустрічі та лекції з питань Євроінтеграційних процесів в Україні, а саме:
  • "Правова та інституційна система Європейського союзу", яку провів доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат психологічних наук - Олег Михайлович Овчар;
  • "Державна служба в Україні та Європейському Союзі", яку провела зі слухачами доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат наук з державного управління - Наталія Миколаївна Колісніченко;
  • "Державне управління в Україні та країнах ЄС", яку провела начальник відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат наук з державного управління - Ірина Володимирівна Нагорна;
  • "Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця", яку провела зі слухачами начальник відділу Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації - Анастасія В'ячеславівна Андронова;
  • "Політика та відносини Україна - ЄС", яку провів зі слухачами доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат військових наук, старший науковий співробітник - Олександр Анатолійович Остапенко;
  • "Основи європейської інтеграції", яку провів зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів - Степан Гургенович Давтян.

        Про економічні та геополітичні аспекти регіонального управління слухачам розповіла доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат географічних наук - Тетяна Миколаївна Безверхнюк.
        Цікавою та корисною для слухачів була лекція "Організація державної влади в Україні", яку провели зі слухачами завідувач кафедрою державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор - Петро Іванович Надолішній і доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат політичних наук - Михайло Геннадійович Свірін.
        Питання, які розглядалися в ході лекції "Організаційно-правові засади місцевого самоврядування" професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління - Сергія Єгоровича Саханенко, викликали великий інтерес серед слухачів тематичного короткотермінового семінару.
        Про інноваційну модель розвитку економіки України йшлося на тематичній зустрічі, яку провів зі слухачами семінару доцент кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук - Володимир Андрійович Ісайко.
        Цікаву тематичну зустріч "Концептуальні засади національної безпеки України" провів зі слухачами декан факультету державного управління, кандидат політичних наук, доцент - Петро Степанович Кривоцюк.
        З лекцією "Етичні аспекти державного управління" перед слухачами тематичного семінару виступив доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук - Михайло Сергійович Оганісян.
        Цікаві та корисні для подальшої роботи були тренінги "Прийняття управлінських рішень", який провів зі слухачами доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук - Андрій Семенович Крупник і "Сучасна українська літературна мова. Офіційно-діловий стиль", який провела начальник методичного відділу Центру підвищення кваліфікації кадрів, старший викладач кафедри української та іноземних мов - Людмила Сергіївна Шматоваленко.

        В останні дні тематичних короткотермінових семінарів відповідно до розкладів занять було проведено екзамени у формі тестування.
        Всі слухачі успішно склали іспит. В роботі тематичних короткотермінових семінарів "Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні" в період з 12 по 16 і з 19 по 23 травня взяли участь 125 осіб всього з яких за Європейською кредитною трансферною системою екзамен у формі тестування склали з оцінкою "А" (відмінно) - 41 слухач, з оцінкою "В" (дуже добре) - 33 слухачі, з оцінкою "С" (добре) - 28 слухачів, з оцінкою "D" (задовільно) - 12 слухачів, з оцінкою "Е" (достатньо) - 10 слухачів, з оцінкою "FX" (незадовільно) - 1 слухач.

        Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення аналізу тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
        Всі слухачі семінару були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

        На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.


Фотоматеріали.