Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
В Центрі ПКК в період з 25 по 29 травня 2009 року проведено навчання осіб,
які зараховані до кадрового резерву на посади ІV категорії за програмою семінару
"Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні"

       Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади з 25 по 29 травня 2009 року в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Центр) проводився тематичний короткотерміновий семінар для осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади ІV категорії за темою: "Організаційно-правові механізми державного управління на місцевому рівні".
       Програма тематичного короткотермінового семінару була розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
       ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, з урахуванням пропозицій кафедр державного управління і місцевого самоврядування, економічної та фінансової політики, філософських та соціально-політичних наук, права і законотворчого процесу, європейської інтеграції та інших нормативно-правових документів.
       При плані 30 осіб на семінар прибуло 70 осіб, що становить 233%, а саме: з Автономної Республіки Крим - 12 осіб (171%), з Вінницької області - 18 осіб (360%), з Миколаївської області - 3 особи (60%), з Одеської області - 26 осіб (371%), з Херсонської області - 11 осіб (220%).
       Після реєстрації слухачів відбулося відкриття семінару, яке провели зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Степан Гургенович Давтян і начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру підвищення кваліфікації кадрів Привалова Наталія Володимирівна. Під час відкриття семінару Давтян С.Г. розповів слухачам про головні завдання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України і Центру підвищення кваліфікації кадрів, основні завдання і принципи впровадження системи модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовці і посадових осіб місцевого самоврядування, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, про систему надання навчальних послуг, права та обов'язки слухачів.

       Відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану семінару в період навчання викладачами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України були проведені лекції з актуальних питань, а саме:

  • "Система державного управління в Україні" - професором кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктором наук з державного управління, заслуженим працівником освіти України Надолішним Петром Івановичем;
  • "Основи соціології" - професором кафедри філософських та соціально-політичних наук, доктором філософських наук Гансовою Еммою Августівною;
  • "Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу" -завідувачем кафедри менеджменту організацій, кандидатом економічних наук, доцентом Красностановою Наталією Едуардівною;
  • "Політична система: зміст, функції, структура. Становлення та розвиток політичної системи в Україні" - професором кафедри філософських ті соціально-політичних наук, доктором філософських наук Балабаєвою Зінаїдою Василівною;
  • "Філософія управління" - доцентом кафедри філософських та соціально-політичних наук, кандидатом філософських наук Росколотько Іриною Леонідівною.

       Цікаво, на високому професійному рівні викладачами інституту було проведено тематичну зустріч "Економічні функції держави" професором кафедри економічної та фінансової політики, кандидатом економічних наук, доцентом Козинським Сергієм Михайловичем.
       В ході навчального семінару працівниками Центру ПКК і викладачами інституту було організовано і проведено "круглі столи" з актуальних питань державного управління:
  • "Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні" - за участю заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича, професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління Саханенко Сергія Єгоровича;
  • "Державна служба: принципи та ознаки" - за участю директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидата економічних наук, доцента Іжі Миколи Михайловича, завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління Пахомової Тетяни Іванівни; професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидата політичних наук Свіріна Михайла Геннадійовича, завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Якубовського Олексія Петровича;
  • "Державна політика європейської інтеграції України" - за участю заступника директора з наукової роботи, завідувача кафедри європейської інтеграції, кандидата історичних наук, доцента, заслуженого працівника освіти України Кривцової Валентини Михайлівни, доцента кафедри української та іноземних мов, кандидата філологічних наук Бронікової Світлани Анатоліївни, доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника Остапенко Олександра Анатолійовича;
  • "Правове забезпечення державного управління" - за участю заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидата наук з державного управління Давтяна Степана Гургеновича, завідувача кафедри права і законотворчого процесу, кандидата юридичних наук, доцента Марущака Володимира Петровича, старшого викладача кафедри права і законотворчого процесу, третейського судді постійно діючого третейського суду при ВГО "Третейська ініціатива", експерта-дорадника з юридичних питань Долгіх Наталії Прокопівни.

       Питання щодо державних фінансів і бюджетного процесу було розглянуто в ході круглого столу за участю викладачів кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України: Голинської Олесі Володимирівни, старшого викладача кафедри; Ковальова Георгія Івановича, доцента кафедри, кандидата економічних наук; Козинського Сергія Михайловича професора кафедри, кандидата економічних наук, доцента.
       Багато цікавого та корисного для використання в роботі було обговорено в ході круглого столу "Етичні аспекти державного управління", який провели зі слухачами семінару доцент кафедри української та іноземних мов, кандидат філологічних наук Бронікова Світлана Анатоліївна і доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук Оганісян Михайло Сергійович.
       За результатами навчання слухачі даного семінару у своїх анкетах зазначили високий рівень методичного, технічного забезпечення процесу викладання в Центрі ПКК, а також актуальність тематики занять.
       В останній день тематичного короткотермінового семінару, відповідно до розкладу занять, було проведено екзамен у формі тестування. До тесту увійшли питання, надані викладачами, задіяними у семінарі. Всі слухачі успішно склали іспит: з оцінкою "А" (за Європейською кредитною трансферною системою - ("відмінно") - 8 слухачів, з оцінкою "В" ("дуже добре") - 17 слухачів, з оцінкою "С" ("добре") - 29 слухачів, з оцінкою "D" ("задовільно") - 11 слухачів, з оцінкою "Е" ("достатньо") - 5 слухачів.
       Під час підведення підсумків короткотермінового тематичного семінару заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації С.Г. Давтян провів аналіз екзаменаційних тестових робіт.
       По завершенні навчання слухачі отримали сертифікати та методичні матеріали у електронному вигляді на компакт-дисках
Фотогалерея додається.