Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

26 квітня в ОРІДУ НАДУ проходила Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
"Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології".

       Слід визначити, що кількість учасників конференції в порівняння з минулим роком збільшилось удвічі, що свідчить про інтерес до цієї проблематиці.
       Приємно визначити, що збільшилося не тільки коло учасників з точки зору кількості регіонів (Львів, Харків, Луганськ, Молдова), але збільшилося учасників, які визначають різні напрямки цієї сфери діяльності (індустрія гостинності, соціальне страхування, транспортні системи та інше).
       Серед кращих доповідачів були названі наступні студенти нашого інституту: Сергєєв С.С., Мачуженко І.О., Косьміна Н.О., Дунаєва Ю.В., Карандюк Д.В., Гриньова Е.Я., Гочарук Д.П, Коваль І.С., Фурман К. М., та інші.
       Хочеться подякувати таким викладачам, що підготували студентів до конференції, як проф. Капітанов В.М., доц.. Кубліков В.К., доц. Ісайко В.А., доц. Красностанова Н.Е., ст. викладач Томашевська М.В., доц. Дмитрієва М.В., доц. Сільванська Г.М., доц. Світличний В.І., доц. Расколотько І.Л., доц. Ростіянов Б.Ю.

Фотоматеріали.