Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

з 28 січня по 1 лютого 2008 року
було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування"

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 28 січня по 1 лютого 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування" для сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів.
       Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
       Демократичне суспільство стає все більш вимогливим до влади, що змушує її орієнтувати всю діяльність на людину, на задоволення її потреб і інтересів через надання якісних послуг. Сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні.
       Лідер у рамках місцевого самоврядування є особою, якій місцеве співтовариство довіряє прийняття рішень, найбільш значимих з погляду громадських інтересів. Це головна сторона лідерства, у якій розкривається здатність лідера об'єднувати територіальну громаду для досягнення загальної мети, регулювати цілий ряд взаємовідносин у ній, відстоювати громадські інтереси перед іншими територіальними колективами і державою, кардинально впливати на формування загальних цінностей.
       Існує ряд передумов і підстав, що обумовлюють необхідність існування спеціального апарату управління в рамках місцевого самоврядування, головним завданням якого є поточне й оперативне керівництво місцевим розвитком, виконання спеціалізованих управлінських функцій.
       Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста, очолює виконавчий комітет відповідної сільської селищної, міської ради, головує на її засіданнях. В тематичному короткотерміновому семінарі за темою "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування" взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, завідувач сектору південних регіонів Управління регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, та практики - керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради.
       За результатами анкетування слухачі зазначеної категорії надали високу оцінку якості навчання та рівня потреби у вивченні запропонованих тем.
       Цікаво проходило заняття за участю завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Якубовського Олексія Петровича, який розповів слухачам про історію самоврядування півдня України.
       Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук Балабаєва Зінаїда Василівна виступила перед слухачами семінару з лекцією "Політична система в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку".
       У круглому столі за темою: "Включення громадських ресурсів у розв'язання проблем території" взяли участь заступник начальника управління житлово-комунального та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради - Абрамова Євгенія Георгіївна, голова органу самоорганізації населення "Комітет Лузанівський", голова громадської організації "Мама-86-Одеса" - Слєсарєнок Світлана Федорівна, модератор заняття - Крупник Андрій Семенович - доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук.
       Реалізація проголошеного курсу на європейську інтеграцію України вимагає прискорення реформування системи державного управління. Запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001-2001 є дієвим інструментом сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади та формування позитивного іміджу влади серед громадян України. Тому лекція професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктора наук з державного управління Пахомової Тетяни Іванівни за темою "Інструменти менеджменту якості в органах місцевої влади" викликала велику зацікавленість серед слухачів тематичного семінару.
       Цікавою та змістовною була лекція за темою: "Місцеве самоврядування: принципи, структура, компетенція", яку провів професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління Саханенко Сергій Єгорович.
        Лекцію за темою: "Етика публічного управління" провів доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук Оганісян Михайло Сергійович.
       В ході проведення тематичної зустрічі начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації Анісімов Володимир Іванович розповів слухачам про порядок та організацію роботи із зверненнями громадян.
       Практичне заняття з питань регулювання правових відносин посадових осіб органів місцевого самоврядування провела старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ Долгіх Наталія Прокопівна.
       Корисними для подальшого використання в роботі, за думкою слухачів, були тренінги за темами: "Система правил українського ділового стилю" за участю старшого викладача кафедри української та іноземних мов, начальника методичного відділу Центру ПКК ОРІДУ НАДУ Шматоваленко Людмили Сергіївни, та "Підвищення результативності праці керівника" за участю доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, кандидата політичних наук Крупника Андрія Семеновича.
       Про деякі особливості публічної майстерності слухачам тематичного короткотермінового семінару розповів під час практичного заняття головний редактор газети "Одеські вісті", заслужений журналіст України, член спілки письменників Болгарії, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук, кандидат політичних наук - Нєнов Іван Георгійович.
       Актуальні питання щодо євроінтеграційних процесів в Україні обговорювалися в ході круглого столу за участю доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата наук з державного управління - Ягунова Дмитра Вікторовича і доцента кафедри європейської інтеграції, кандидата військових наук, старшого наукового співробітника - Остапенка Олександра Анатолійовича.
       Про проблемні питання, які виникають під час виконання місцевих бюджетів області розповів в ході тематичної зустрічі заступник начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області Одеської обласної ради - начальник відділу з питань бюджету Усатюк Ігор Миколайович.
       В ході тематичного короткотермінового семінару було проведено тематичну зустріч слухачів з заступником начальника управління з питань природокористування апарату Одеської обласної ради, начальником відділу водними об'єктами місцевого значення Дрьомовим Миколою Івановичем, який розповів про роботу органів місцевого самоврядування щодо розв'язання питання із земельних відносин на місцевому рівні.
       Про соціально-економічний розвиток та бюджетну політику на місцевому рівні йшлося в ході роботи "круглого столу" за участю заступника начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області Одеської обласної ради - начальника відділу з питань бюджету Усатюка Ігоря Миколайовича, заступника начальника управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області апарату Одеської обласної ради - начальника відділу з питань економіки Горячука Валерія Федоровича, завідувача сектору південних регіонів Управління регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Рудікова Андрія Валентиновича, заступника директора - начальника Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Давтяна Степана Гургеновича.

       За результатами навчання слухачі тематичного короткотермінового семінару "Організаційно-правовий механізм діяльності органів місцевого самоврядування", який проводився для сільських, селищних, міських голів, зазначили у своїх анкетах високий рівень викладання в Центрі ПКК, та актуальність тематики занять.
       Найвищих оцінок, як зазначили слухачі у своїх анкетах, заслуговує тематика занять і рівень викладання Балабаєвої З.В., Давтяна С.Г., Долгіх Н.П., Крупника А.С., Саханенко С.Є., Шматоваленко Л.С., Рудікова А.В., Якубовського О.П.
       Підведенням підсумків навчального процесу тематичного семінару було проведення тестування зі слухачами і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках. Всіх слухачів семінару було ознайомлено з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

       На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.