Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

         На виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій V-VII категорії посад Одеської області на 2009 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25 березня 2009 року №157/А-2009р. "Про організацію підвищення кваліфікації кадрів органів виконавчої влади у 2009 році" 30 березня 2009 року в аудиторії №106 відкрився семінар за програмою спецкурсу "Ділова українська мова" для державних службовців структурних підрозділів Одеської облдержадміністрації.
         Підготували семінар заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Давтян С.Г., начальник відділу організації семінарів за договорами ЦПКК Шматоваленко Л.С., куратор семінару - провідний фахівець відділу організації семінарів за договорами ЦПКК Бандурко О.П.
          Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних службовців структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації складено відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, затверджений заступником директора - начальником ЦПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 24 березня 2009 року. Нормативний термін проведення семінару - 36 годин.
         Практичний курс "Ділова українська мова" покликаний насамперед формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв'язання різноманітних комунікативних завдань у всіх актуальних сферах спілкування (науково-навчальній та офіційно-діловій). Будь-якому фахівцеві, зокрема чиновнику, крім умінь складати і сприймати (читати) різноманітні документи (у тому числі професійні), треба:
         1) володіти культурою конструктивного діалогу та полілогу;
         2) вміти сприймати, відтворювати готові та створювати наукові фахові тексти;
         3) володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу;
         4) вміти застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних комунікативних процесах;
         5) вміти користуватися словниками. Тому державні службовці, посадові особи завжди повинні вчитися української мови, засвоювати основні поняття культури мови і культури мовлення, опанувати мову на рівні фахового спілкування для розширення лексичного і термінологічного запасу з метою подальшого використання у навчанні та практичній діяльності.
         У роботі з проведення занять семінару візьмуть участь: професор кафедри української мови, заступник декана з наукової роботи філологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор філологічних наук Ковалевська Тетяна Юріївна;
         доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук Бронікова Світлана Анатоліївна;
начальник відділу організації семінарів за договорами Центру ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Шматоваленко Людмила Сергіївна;
         старший викладач кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Чорненький Микола Іванович;
         провідний спеціаліст відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Сивак Тетяна Володимирівна.