Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

        30 жовтня 2009 року в Інституті відбулася підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю "Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації". Конференцію відкрив директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України Іжа М.М. З привітанням до учасників конференції звернувся заступник голови Одеської облдержадміністрації Ткачук А.Л.
        На пленарному засіданні з доповіддю виступили: Буркінський Б.В. - академік НАН України, д.е.н., професор, директор Одеського інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України; Гриневецький С.Р. - народний депутат України; Нижник Н.Р. - член кореспондент АПрНУ, заслужений юрист України, д. ю. н., професор, Інститут законодавства Верховної Ради України; Гончарук Н.Т. - начальник управління адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України, д.держ.упр., доцент; Іжа М.М.- директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н., доцент; Овчінникова О.П. - проректор з науково-дослідної роботи і додаткової освіти Орловської регіональної академії державної служби (Росія), д.е.н., професор; Шевчук Л.Т. - завідуюча відділом територіальних суспільних систем і просторового розвитку Львівського інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор; Бганцев В.В. - доцент кафедри соціології управління Волгоградскої академії державної служби (Росія), к.соц.н., доцент; Безверхнюк Т.М. - завідуюча кафедрою управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.геогр.н., доцент.
        В ході конференції були висвітлені регіональні аспекти Європейської інтеграції, реформування системи державного управління, економічного та соціального розвитку, професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, електронного врядування, інноваційного та проектного менеджменту, інше.
        Активну участь у роботі секцій взяли провідні вчені Національної академії державного управління при Президентові України, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів міст України: Києва, Дніпропетровська, Харкова та Львова, представники органів влади Півдня України. До початку конференції було видано 2 тома збірника її матеріалів.Фотогалерея додається.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©