Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

з 3 по 7 березня 2008 року
було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою
"Пенсійна реформа в Україні, стан та перспективи недержавного пенсійного забезпечення"


        В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 3 по 7 березня 2008 року було проведено тематичний короткотерміновий семінар за темою "Пенсійна реформа в Україні, стан та перспективи недержавного пенсійного забезпечення" для керівників, заступників керівників управлінь праці та соціального захисту, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, міністерств АР Крим та кадрового резерву на ці посади.
        Навчально - тематичний план семінару був підготовлений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 20.12.2007 року, з урахуванням пропозицій Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.
        Події і процеси, що відбулися в Україні за останнє десятиріччя, характеризуються значними змінами в економічному, соціальному та суспільному житті. Поряд з багатьма соціальними питаннями, які доводиться розв'язувати нашій молодій незалежній державі, важливим сегментом є пенсійна реформам, яка розпочалася у 2004 році і має стати основою соціального захисту пенсіонерів, частка яких нині становить 28,4% наявного населення країни.

        Основні завдання та цілі пенсійної реформи: підвищити рівень життя пенсіонерів; встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу; забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи; заохотити громадян до заощадження коштів на старість; створити ефективнішу та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні.
        Система недержаного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
        В роботі тематичного короткотермінового семінару взяли участь 32 особи органів публічної влади південного регіону України, а саме: 8 - представники АР Крим, 8 - з Вінницької області, 5 - з Миколаївської області, 7 - з Одеської області, 3 - з Херсонської області, 1 - з м. Севастополя.         Роботу тематичного короткотермінового семінару було розпочато лекцією на тему "Принципи політичної нейтральності державних службовців", яку провів зі слухачами доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук - Свірін Михайло Геннадійович.

        На думку слухачів цікавими, пізнавальними і корисними були лекції викладачів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, а саме:

 • "Політична система в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку", яку провела професор кафедри філософських та соціально-політичних наук, доктор філософських наук - Балабаєва Зінаїда Василівна;
 • "Інструменти менеджменту якості в органах публічної влади", яку провела професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління - Пахомова Тетяна Іванівна;
 • "Економічне зростання регіону та його фактори", яку провів доцент кафедри економічної та фінансової політики, кандидат економічних наук - Козинський Сергій Михайлович.

        Україною обрано шлях поступового запровадження трирівневої пенсійної системи, при якій розподіл відбувається на солідарну систему, загальнообов'язкову накопичувальну систему і добровільну недержавну систему пенсійних заощаджень.

        Про характеристику всіх рівнів пенсійної системи в ході реформування а також про основні завдання і цілі пенсійної реформи ішлося під час ряду занять зі слухачами семінару, серед яких особливо цікавими були тематичні зустрічі:

 • "Застосування нормативно-правової бази у формуванні недержавного пенсійного забезпечення", яку провів керівник Одеського регіонального офісу ТОВ "ВіЕйБі Пенсія" - Бунков Олександр Васильович;
 • "Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні", яку провела начальник Головного управління праці та соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації - Китайська Олена Петрівна;
 • "Проблеми удосконалення пенсійного забезпечення в Україні", яку провела заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області - начальник управління пенсійного забезпечення - Яворська Тетяна Петрівна.

        Ряд актуальних і проблемних питань було розглянуто під час проведення круглих столів в рамках тематичного семінару, а саме йшлося про запровадження в нашій країні системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування та створення системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

        В рамках зазначеного тематичного семінару було проведено два "круглих столи" з метою інформування і роз'яснення з питань недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а саме:

 • "Нове у пенсійному законодавстві. Основні положення Закону України "Про державний бюджет України на 2008 рік", що впливають на пенсійну реформу", в роботі якого взяли участь:
  • начальник відділу персоніфікованого обліку Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області - Бессараб Вадим Максимович;
  • заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області - Фомін Олександр Павлович;
  • заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області - начальник управління пенсійного забезпечення - Яворська Тетяна Павлівна;
 • "Роль недержавних пенсійних фондів у забезпеченні розвитку країни", в роботі якого взяли участь:
  • голова територіального управління Одеської, Херсонської та Миколаївської областей Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг України - Говенко Павло Миколайович;
  • начальник Головного управління праці та соціальної політики Оденської обласної державної адміністрації - Китайська Олена Петрівна;
  • голова ради недержавного пенсійного фонду "Перший національний відкритий пенсійний фонд" - Палатний Микола Васильович;
  • заступник голови постійної комісії Одеської обласної ради з питань бюджету та банківської діяльності, заслужений економіст України - Піддубний Григорій Михайлович;
  • начальник Одеського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, кандидат наук з державного управління, заслужений юрист України - Ровинський Юрій Олександрович.

        Модератором в роботі "круглих столів" був заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України - Степан Гургенович Давтян.
        На думку слухачів тематичного семінару корисною для подальшого використання в роботі були знання набуті під час лекцій, практичних занять і тренінгів, серед яких особливої уваги заслуговують: лекція професора кафедри філософських та соціально-політичних наук, доктора філософських наук Гансової Емми Августівни на тему "Механізми удосконалення пенсійної системи в контексті побудови соціальної держави", лекція доцента кафедри менеджменту організацій, кандидата економічних наук Ісайко Володимира Андрійовича на тему "Система пенсійного страхування як фактор розвитку страхового ринку України" а також лекція "Етика публічного управління", яку провів зі слухачами доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат філософських наук - Оганісян Михайло Сергійович.

        Інтерактивні форми навчання в роботі щодо підвищення кваліфікації кадрів завжди заслуговують особливої уваги серед слухачів Центру ПКК. В рамках короткотермінового семінару на високому професійному рівні були проведені заняття за участю викладачів кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, а саме:

 • практичне заняття "Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління", яке провела зі слухачами доцент кафедри, кандидат філологічних наук - Бронікова Світлана Анатоліївна;
 • тренінг "Система правил українського ділового стилю", який провела начальник методичного відділу Центру ПКК, старший викладач кафедри - Шматоваленко Людмила Сергіївна.

        Підведенням підсумків навчального процесу тематичного короткотермінового семінару було проведення зі слухачами екзамену у формі тестування і видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на дисках.
        Найвищих оцінок, як зазначили слухачі у своїх анкетах, заслуговує тематика занять і рівень викладання з наступних модулів: "Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні" (Китайська О.П.), "Проблеми удосконалення пенсійного забезпечення в Україні" (Яворська Т.П.), "Система правил українського ділового стилю" (Шматоваленко Л.С.).
        Найвищий рівень потреби у вивченні модуля "Нове у пенсійному законодавстві у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" (Бессараб В.М., Давтян С.Г., Фомін О.П., Яворська Т.П.).

        Всі слухачі семінару були ознайомлені з умовами вступу до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
        На прохання слухачів працівники навчально-організаційного відділу Центру ПКК організували екскурсію по місту Одеса та відвідування Одеського національного оперного театру та Російського драматичного театру у вільний від навчального процесу час.

Фотоматеріали.