Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Проведено навчання за професійною програмою з 3 по 14 грудня 2007 року
для заступників начальників управлінь, начальників відділів Ради міністрів АР Крим,
обласних державних адміністрацій, міських рад міст обласного (республіканського в АРК) значення,
стаж роботи яких на посаді менше року

       Центром підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено навчання за професійною програмою з 3 по 14 грудня 2007 року для заступників начальників управлінь, начальників відділів Ради міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій, міських рад міст обласного (республіканського в АРК) значення, стаж роботи яких на посаді менше року.
       До навчального процесу були залучені викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших вищих навчальних закладів м. Одеса, керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, Білгород-Дністровської райдержадміністрації і міської ради, Біляївської районної державної адміністрації.
       За висловами слухачів, дуже пізнавальною та цікавою була лекція завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата історичних наук, професора Якубовського О.П. "Із історії місцевого самоврядування".
       Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор Гансова Е.А. розкрила в своїй лекції тему щодо соціальних орієнтирів державної політики. Слухачі зазначили, що отримали користь від отриманої інформації. Зацікавленість слухачів викликала і лекція професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата філософських наук, доцента Росколотько І.Л., яка висвітлила теоретичні засади та філософію управління.
       Жвавий інтерес викликала лекція професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктора філософських наук, професора Балабаєвої З.В., яка розкрила тему щодо політичної системи України, проаналізувала її сучасний стан і перспективи розвитку.

       Змістовну та корисну інформацію висвітлили в лекціях:
 • докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат географічних наук, доцент Безверхнюк Т.М., яка ознайомила слухачів із системою управління якістю та її запровадження в органах публічної влади;
 • професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент Саханенко С.Є., який розкрив тему "Організаційно-правовий механізм публічного управління на територіальному рівні";
 • доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент Ісайко В.А., який виступив з актуальною темою: "Фінансовий менеджмент неприбуткових організацій".


 •        Слухачі отримали конкретні поради та відповіді на запитання під час практичних занять:

 • професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктора наук з державного управління Пахомової Т.І. за темою "Управління конфліктами та оцінка рівня конфліктності в організаційній системі", яка розповіла про способи запобігання та виходу з конфліктів, вирішення проблемних питань.
 • старшого викладача кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України Долгіх Н.П., яка висвітлила питання правового регулювання трудових відносин державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • професора кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктора філологічних наук, професора Ковалевської Т.Ю., яка розкрила поняття "нейролінгвістичне програмування" та пояснила основні методи застосування НЛП у повсякденному житті.

       Доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент Свірін М.Г. звернув увагу слухачів на необхідність дотримання принципів політичної нейтральності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Слухачі підкреслили цікаве викладення теми, її актуальність та користь у роботі.

       За висловленнями слухачів, багато нового та цікавого дали тренінги:
 • професора кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата психологічних наук, доцента Драгомирецької Н.М. "Мистецтво ділового спілкування";
 • докторанта кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата філологічних наук, доцента Бронікової С.А. "Ефективна комунікація, як умова реалізації державної стратегії управління".


 •        Слухачі також відзначили тематичну зустріч "Правові основи місцевого самоврядування", яка була проведена Орловським О.С. - доцентом кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидатом юридичних наук.

         Під час професійного навчання були організовані тематичні зустрічі за участю провідних фахівців органів публічної влади:

 • з Анісімовим В.І. - начальником відділу роботи із зверненнями громадян Одеської обласної державної адміністрації, який ознайомив слухачів з порядком роботи із зверненнями громадян в Одеській області;
 • з Козіком А.А. - начальником управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області, який висвітлив методично-правові аспекти проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • з Корнаєвою В.О. - завідуючою сектору контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації, яка розповіла слухачам про організацію діловодства в Одеській обласній державній адміністрації;
 • з Неновим І.Г. - головним редактором газети "Одеські вісті", заслуженим журналістом України, який розкрив слухачам деякі особливості публічної майстерності.

       В рамках курсу навчання були організовані круглі столи та виїзний семінар-практикум.
       Так, під час першого круглого столу слухачі були ознайомлені з роботою органу публічної влади на прикладі Біляївської райдержадміністрації. Цей круглий стіл було проведено за участю керівників структурних підрозділв Біляївської райдержадміністрації: заступника голови - керівника апарату Скопінцевої Н.О., начальника відділу організаційно-кадрової роботи Кожухар С.А., начальником юридичного відділу Олексюк О.М., начальником відділу з контролю та по роботі зі зверненнями громадян Костецькою Л.Г., які розповіли слухачам про основні види документів, порядок ведення документообігу в розрізі кожного з відділів, які вони представляли, відповіли на запитання слухачів.
       Круглий стіл за темою "Організаційно-правові засади діяльності органів самоорганізації населення" відбувся за участю Сидоренка А.Л. - голови органу самоорганізації населення "Жеваховський", керівника молодіжної громадської організації "Юність", заступника голови Одеської міської асоціації органів самоорганізації населення, Орловського О.С. - доцентом кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата юридичних наук, Крупника А.С. - докторанта кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
       Дуже цікавим, пізнавальним і корисним у роботі був виїзний семінар-практикум, який був організований за участю спеціалістів Білгород-Дністровської міської ради та районної державної адміністрації.
       В Білгород-Дністровській міській раді слухачі зустрілися із секретарем ради Македонським О.Г., який розповів про основні напрямки соціально-економічного розвитку міста. Слухачі також ознайомились з організацією роботи із зверненнями громадян міста. Фаюк О.А. - перший заступник голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації розповів слухачам про роботу райдержадміністрації. В рамках виїзного семінару була організована екскурсія по місту та у Білгород-Дністровську фортецю. Слухачі висловили подяку за високий рівень організації і проведення виїзного семінару.
       Під час проведення семінару окремі слухачі висловили бажання навчатися у Одеському регіональному інституті державного управління при Президентові України. Начальник навчально-організаційного відділу Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Привалова Н.В. поінформувала слухачів семінару про умови вступу до Інституту

Фотоматеріали.