Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

       5 лютого 2010р. почала свою роботу ДЕК затверджена наказом директора академії від 21 грудня 2009 р. № 144, в рамках якої відбувся комплексний державний екзамен та захист дипломних робіт з програми підготовки спеціалістів за напрямом 0502 - "Менеджмент" у студентів 7 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050201 "Менеджмент організації". 16 студентів в останій раз складали свої іспити.
       На державному екзамені студенти виявили достатній рівень теоретичної підготовки з усіх дисциплін програми підготовки спеціалістів з менеджменту організацій.
11 та 12 лютого 2010 р. успішно пройшов захист дипломних робіт студентів 7 курсу заочної форми навчання зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".
Дипломні роботи студентів написані з актуальних економічних, соціальних, інноваційних проблем у сфері менеджменту організацій. Про це свідчать наступні результати:
       10 робіт - "відмінно",
       5 робіт - "добре".
       Роботи Стоянової О.О., Вербицького Д.А. та Семеніхіна О.М. було рекомендовано до участі у конкурсі дипломних робіт. А студенти - Вербицький Д.А. та Семеніхін О.М. були рекомендовані до вступу в аспірантуру.
       В цілому захист дипломних робіт пройшов на високому рівні.
       За результатами навчання 16 студентам, які виконали навчальну програму було присвоєно кваліфікацію "менеджер-економіст" освітньо-кваліфікаційного рівня: "спеціаліст" спеціальності 7.050201 "Менеджмент організації".

Фотогалерея додається.