Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

7 жовтня 2009 року пройшла щорічна методично-практична конференція
слухачів факультету державного управління за підсумками стажування в органах публічної влади

       В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 7 жовтня 2009 року пройшла щорічна методично-практична конференція слухачів факультету державного управління за підсумками стажування в органах публічної влади. Конференція охопила широке коло актуальних проблем планування, організації, методичного забезпечення та проходження стажування.
       Відкрив конференцію Давтян Степан Гургеновіч, в.о. директора, начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидат наук з державного управління.
       З інформацією щодо стажування слухачів денної форми навчання у 2009 році виступів Попов Микола Петрович, декан факультету державного управління, кандидат наук з державного управління, доцент.
       У своєму виступі декан зазначив, що організація стажування проходила згідно з планом заходів, який затверджено директором інституту 30 грудня 2008 року.
       Протягом січня 2009 року деканатом спільно з активом слухацького самоврядування було проведено анкетування слухачів з метою виявлення бажань слухачів відносно місць стажування. Також слухачам було запропоновано прийняти участь у конкурсі на проходження стажування у центральних органах влади в Україні та заповнити відповідну аплікаційну форму.
       За результатами анкетування було підготовлено та проведено загальні збори слухачів першого курсу денної форми навчання щодо визначення варіанту організації стажування (цільове або адресне), відповідності місць стажування тематиці магістерського дослідження, попередньому місцю роботи та посад кадрового резерву.
       Результати анкетування були повністю оброблені спеціалістами деканату та визначені терміни, місця стажування та керівники. Підготовлено та направлено листи-запити до керівників підрозділів, де слухачі виявили бажання проходити стажування.
       Для відбору слухачів на стажування у центральні органи влади була створена конкурсна комісія у складі представників директорату, деканату, тьюторів та слухацького самоврядування. Всього до комісії надійшло 25 аплікаційних форм слухачів, у конкурсі прийняло участь 24 особи.

       Конкурсна комісія проводила відбір слухачів за наступними основними критеріями:

 • рейтинг слухача з успішності навчання;
 • участь слухача в громадському житті інституту та слухацькому самоврядуванні;
 • якість заповнення слухачем аплікаційної форми;
 • відповідності місць стажування тематиці магістерського дослідження;
 • вміння публічно доводити з яких саме причин слухач повинен проходити стажування в центральних органах влади.
       Були проведені узгодження з керівниками установ стажування по кожному слухачеві безпосереднього місця та строків стажування, з обов'язковим урахуванням зауважень та побажань установ стажування. На засіданні Вченої Ради інституту у квітні 2009р. було заслухано інформацію про хід підготовки до стажування.
       На основі проведеної роботи було підготовлено наказ "Про організацію стажування слухачів денної форми навчання факультету державного управління", із зазначенням місць попередньої роботи, посади кадрового резерву, напрямків магістерського дослідження та наукових керівників, місць та термінів стажування.
       Слухачі денної форми навчання факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові України пройшли стажування в 2009 році в наступних органах влади :

Органи влади

Пройшли стажування від загальної кількості

кількість

%

1

Секретаріат Президента України

4

6

3

Секретаріат Кабінету Міністрів України

2

3

4

Верховна Рада України

1

1,6

4

Міністерства (економіки, аграрної політики)

2

3

Головдержслужба

1

1,5

5

Державні комітети та прирівни до них ЦОВВ

1

1,5

8

Територіальні підрозділи центральних органів влади

4

6

9

Центральні органи влади Автономної Республіки Крим

11

17

10

Обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації

36

56

11

Райдержадміністрації

20

31

12

Облради та їх виконавчі органи

1

1,5

13

Міськи ради та їх виконавчі органи

10

16

14

Райради та їх виконавчі органи

6

9

15

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

5

8

16

Разом

112*

100

 

* - з урахуванням кількох місць стажування у більшості слухачів кількох місць стажування

 

 

 • 3 слухача пройшли стажування в 3 місцях,
 • 42 слухача в 2 місцях,
 • 19 слухачів мали 1 місце стажування.
       В процесі стажування слухачі залучались до виконання практичних завдань різних категорій складності. Активна праця більшості слухачів на місцях стажування дозволили їм збагатити професійні знання, уміння та навички, а також зібрати необхідний матеріал для написання магістерських робіт.
       Директоратом, деканатом, керівниками магістерських досліджень було організовано контроль за проходженням стажування слухачів. Працівники інституту протягом всього терміну стажування особисто спілкувалися з керівниками стажування від установ та слухачами. Це сприяло підвищенню ефективності результатів стажування.
       На кафедрах інституту 9 та 10 серпня 2009 року були проведені захисти звітів зі стажування. Всі слухачі отримали позитивні оцінки.
       За результатами стажування слухачки Таран Юлії на адресу керівництва інституту надійшов лист-подяки від Секретаріату Президента України.
       Показовим є те, що слухачка Петряєва Ірина Станіславівна проходила стажування протягом двох місяців у Секретаріаті Президента України, та по завершенню стажування отримала можливість пройти конкурсний відбір на заміщення вакантної посади. На даний час Ірину Станіславівну переведено на заочну форму навчання у зв'язку із працевлаштуванням у Секретаріаті Президента України.
       Разом з тим звертає на себе увагу низка невирішених питань, які треба враховувати при організації стажування у 2010 році. Зокрема індивідуальні програми стажування слухачів не передбачають проведення дослідницької (експериментальної) частини магістерської роботи. Не всі індивідуальні програми стажування завчасно погоджувалися з установами стажування. При оцінюванні результатів стажування на кафедрах не завжди враховувалась відповідність звітів слухачів із індивідуальною програмою стажування.
       Своїми побажаннями і враженнями про організацію та проходження стажування поділилися слухачі другого курсу. Зокрема слухачами було акцентовано увагу на питаннях:
 • Про деякі аспекти проходження стажування в Міністерстві економіки України (Нюнько Ольга Володимирівна, слухачка 2 курсу, 3 група);
 • Стажування як один з етапів написання магістерської роботи (Жонца Зоя Станіславівна, слухачка 2 курсу, 2 група);
 • Особливості стажування в органах публічної влади слухачами, які не є державними службовцями (Сложинська Юлія Валеріївна, слухачка 2 курсу, 4 група);
 • Особливості стажування в Секретаріаті Президента України (Бортник Олександр Віталійович, слухач 2 курсу, 5 група).
       Активну участь у роботі конференції взяли завідувачі кафедр і керівники магістерських робіт, тьютори груп. Представники професорсько-викладацького складу звернули увагу слухачів на важливість стажування та зробили акценти на наступних питаннях:
 • Стажування слухачів ОРІДУ НАДУ у контексті підготовки фахівців у сфері європейської інтеграції (Овчар Олег Михайлович, доцент кафедри європейської інтеграції, кандидат психологічних наук);
 • Роль наукового керівника у підготовці слухача до стажування (Молодожен Ю.Б., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, кандидат технічних наук).

       За результатами конференції були прийняти рекомендації.

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©