Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

З 8 - 12 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ ТЕМАТИЧНОГО КОРОТКОТЕРМІНОВОГО СЕМІНАРУ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОЇ РАДИ МЕНШЕ 2 РОКІВ.

       В Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в період з 8 - 12 вересня 2008 року було проведено навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару для працівників Одеської міської ради зі стажем роботи в органах місцевої ради менше 2 років.
       Навчально-тематичний план був підготовлений відповідно до вимог "Програми підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2008 році", погодженої 20 грудня 2007 року Головним управлінням державної служби України, погоджений керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та затверджений заступником директора Одеського регіонального інституту - начальником Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України 4 вересня 2008 року.
       У навчанні взяли участь 20 осіб.
       Навчання слухачів відбувалось відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану та розкладу занять. За результатами анкетування слухачі надали високу оцінку якості навчання та рівня потреби у вивченні запропонованих тем.
       Роботу зазначеного семінару розпочав зі слухачами заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів С.Г. Давтян, який розповів слухачам про головні завдання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України і Центру підвищення кваліфікації кадрів, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, про систему надання освітніх послуг в зазначеному навчальному закладі. У проведенні занять взяли участь викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
       Цікаво проходило заняття за участю завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Якубовського Олексія Петровича, який розповів слухачам про історію місцевого самоврядування південного регіону України.
        Корисними для подальшого використання в роботі, за думкою слухачів, були тренінги з питань організаційно-правових засад органів місцевого самоврядування, який провела старший викладач кафедри економічної та фінансової політики наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та з питань підвищення результативності праці посадових осіб місцевого самоврядування, проведений доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Крупником Андрієм Семеновичем.
       У ході тематичного короткотермінового семінару були цікаво проведені тематичні зустрічі слухачів з заступником директора - начальником ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України Давтяном Степаном Гургеновичем за темою "Регламентація діяльності органів місцевого самоврядування", з першим заступником начальника Головного управління юстиції в Одеській області за темами "Дотримання вимог чинного законодавства при реалізації повноважень органів місцевого самоврядування", "Європейський суд з захисту прав людини: сучасний стан і перспективи розвитку".
       Шляхи реформування політичної системи України, з урахуванням інтересів громад, слухачі обговорили з професором кафедри філософський та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Балабаєвою Зінаїдою Василівною.
       Про проблемні питання, які виникають під час роботи із зверненнями громадян розповіла головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян Одеської обласної державної адміністрації Білоус Вероніка Валеріївна. Після обговорення слухачі отримали зразки документів щодо реєстрації та обліку звернень громадян.
       За результатами навчання слухачі даного тематичного короткотермінового семінару для працівників Одеської міської ради у своїх анкетах зазначили високий рівень викладання в Центрі ПКК та актуальність тематики занять та висловили бажання проводити двохтижневе навчання за професійною програмою.
       За результатами "вхідного" тестування середній бал становив 25,9. За результатами підсумкового тестування середній бал становить 77,5, із них: 6 особи отримали "відмінно", 5 - "дуже добре", 5 - "добре", 2 - "задовільно", 1 - "незадовільно".
       Підведенням підсумків навчального процесу була видача сертифікатів за результатами навчання та методичних матеріалів у електронному вигляді на компакт-дисках