Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
9 жовтня 2007 року проведено щорічну методично-практичну конференцію
слухачів денної форми за підсумками стажування
в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

        09 жовтня 2007 року деканатом факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було проведено щорічну методично-практичну конференція слухачів денної форми факультету за підсумками стажування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
        У роботі конференції взяли участь представники директорату, викладачі, слухачі факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, помічник голови Одеської обласної державної адміністрації Горбачов Л.Л.
        Конференція охопила широке коло актуальних проблем планування, організації, методичного забезпечення та проходження процесу стажування слухачів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Рекомендації щорічної методично-практичної конференції
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
за підсумками стажування слухачів


        Учасники конференції - викладачі, працівники, слухачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, проаналізувавши та обговоривши проблеми підготовки, організації та контролю проведення стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування, відзначають, що стажування як невід'ємна частина процесу фахової підготовки слухачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України, є важливим фактором набуття слухачами досвіду практичної роботи, перевірки рівня ділових якостей, підбору та узагальнення матеріалів для їх використання при написанні магістерської роботи.
        Водночас протягом процесу підготовки та проходження стажування виникає ряд проблем та невирішених питань, які не дають можливості в повній мірі виконати поставлені перед слухачами цілі та завдання: формальність проходження стажування за попереднім місцем роботи; обмеженість вибору місця проходження стажування; відсутність належного фінансування; невідповідність роботи, яка виконується стажистами та плану проходження стажування тощо.
        У зв'язку з цим, узагальнивши пропозиції щодо організації та проведення стажування слухачів, які були надані кафедрами після захисту звітів та виступи учасників конференції, пропонуємо (рекомендуємо):

  1. Покращити роботу кафедр щодо орієнтації слухачів на ефективне стажування за спеціалізацію напрямками магістерських робіт, рівнями установ де проходитиме стажування.
  2. Налагодити взаємозв'язки з базовими установами для проведення показових стажувань. Контакти з ними мають відбуватися постійно протягом року. Вони, маючи досвід роботи зі стажистами, можуть брати участь у розробці положень, інструкцій щодо навчання та стажування слухачів ОРІДУ НАДУ.
  3. Індивідуальний план стажування має направлятись до установи не пізніше як за два місяці до початку стажування, щоб надати можливість організації підготуватися до роботи (співпраці) зі стажистами.
  4. Слухач також має завчасно вивчити структуру установи стажування, завдання, зміст, форми її роботи, положення, регламент. Це дасть можливість не витрачати перші дні на знайомство з установою, а відразу перейти до виконання програми стажування.
  5. Для покращення організації та результативності стажування - переглянути розподіл повноважень між структурними підрозділами інституту і основну відповідальність за підготовку, організацію та проведення покласти на певну особу, відповідальну за стажування, а методичну наповнюваність індивідуальних планів стажування залишити за науковими керівниками;
  6. Розробити форму "Сертифікату про проходження стажування" де висвітлюватиметься інформація про термін і місце стажування. Додатково до сертифікату може міститися інформація про професійну підготовку стажиста (характеристика).