Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Перші випускники спеціалізації
Управління в інституціях Європейського Союзу"

       У лютому пройшли захисти магістерських робіт першого випуску слухачів спеціалізації "Управління в інституціях Європейського Союзу" факультету "Державне управління" (заочна форма навчання). Розглядалися актуальні проблеми, пов'язані із досвідом модернізації системи управління, реформуванням різноманітних галузей економіки, вдосконаленням соціальної сфери в країнах-членах ЄС та запозичення кращого досвіду в практику України. Тематика магістерських робіт торкалася, зокрема, питань економічної та соціальної безпеки, транскордонного співробітництва, контролю в сфері державного управління, судової системи, військового реформування в країнах Європейського Союзу, тощо. Особливий інтерес та жваву дискусію викликали дослідження взаємовідносин НАТО та України, реформування Збройних Сил України, підтримки аграрного сектора України на шляху до СОТ та інші. Кафедра європейської інтеграції, для якої це був перший випуск магістрантів спеціалізації, радо привітала випускників, серед яких і Сердюк М.Д. - голова Одеської обласної державної адміністрації.

Фотоматеріали.