Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Зразки документації з НДРТехнічне завдання на виконання НДР.
Анотований звіт про виконання НДР (квартал).
Зразок оформлення заключного (проміжного) звіту з НДР.
Основні рекомендації щодо складання висновків звіту про науково-дослідну роботу наукової групи в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування".
ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення"
Календарний план
Калькуляція кошторисної вартості