Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

ЛІЦЕНЗІЇ


Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (станом на 11.09.2017)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2017 № 127-л «Про переоформлення ліцензій» (Джерело)

Протокол від 20 липня 2017 року № 61/1№ 61/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 160-л «Про ліцензування освітньої діяльності»


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 10.06.2016 року № 655 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-10/5632/nmon_655.pdf

       Витяг з наказу МОН №655 від 10 червня 2016 "Про затвердження рішень Ліцензійної коміссії МОН від 08.06.2016р"

БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА


       Ліцензія щодо надання освітніх послуг навчальним закладам, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра

       Спеціальності (професії) та ліцензовані обcяги прийому

АКРЕДИТАЦІЯ       Спеціальності Менеджмент організацій визнано акредитованим за ІІ-ІІІ рівнем       Спеціальності Державне управління визнано акредитованим за ІV рівнем
       Спеціальності Управління проектами визнано акредитованим за ІV рівнем

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ


       Ліцензія щодо надання освітніх послуг навчальним закладам, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації

       Спеціальності (професії) та ліцензовані обcяги прийому

-