Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Попов Микола Петрович

Перший заступник директора інституту, к.держ.упр., доцент, голова


  Фурман Світлана Костянтинівна

Начальник відділу організації освітнього процесу, заступник голови

  Попкова Анжеліка Валентинівна

Заступник начальника відділу організації освітнього процесу, секретар

  Євстюніна Юлія Віталіївна


Декан факультету менеджменту та бізнес-технологій, к.пед.н.


  Кадук Наталя Іванівна


Доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, к.політ.н., доцент


  Козуліна Світлана Олександрівна


Доцент кафедри державознавства і права, к.держ.упр., доцент


  Колісніченко Наталя Миколаївна


Завідувач кафедри української та іноземних мов, к.держ.упр., доцент


  Куранда Людмила Олексіївна

Доцент кафедри економічної та фінансової політики, к.е.н., доцент

  Куспляк Ігор Сергійович

Декан факультету публічного управління та адміністрування, к.політ.н., доцент

  Левін Михайло Григорович

Професор кафедри проектного менеджменту, д.т.н., професор

  Макарова Ірина Олегівна

Доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем, к.т.н., доцент

  Нагорна Ірина Володимирівна

Доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, к.держ.упр., доцент

  Овчаренко Світлана Володимирівна

Професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.філос.н., професор

  Паламарчук Володимир Іванович

Професор кафедри менеджменту організацій, к.військ.н., доцент

  Піроженко Наталія Вікторівна

Доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр., доцент


  Яковлєва Лілія Іванівна

Доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, к.політ.н., доцент


  Яроміч Світлана Анатоліївна

Професор кафедри менеджменту організацій, к.е.н., професор