Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Попов Микола Петрович

Перший заступник директора інституту, к.держ.упр., доцент, голова


  Фурман Світлана Костянтинівна

Начальник відділу з навчальної роботи, заступник голови

  Попкова Анжеліка Валентинівна

Заступник начальника відділу з навчальної роботи, секретар

  Ахламов Анатолій Геннадійович

Завідувач кафедри економічної та фінансової політики, д.е.н., професор


  Балабаєва Зінаїда Василівна

професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.філос. н., професор


  Безверхнюк Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри управління проектами, д.держ.упр., професор

  Давтян Степан Гургенович


Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, к.держ.упр., доцент


  Євстюніна Юлія Віталіївна


Декан факультету менеджменту, к.пед.н.


  Колісніченко Наталя Миколаївна


Завідувач кафедри української та іноземних мов, к.держ.упр., доцент


  Козуліна Світлана Олександрівна


Доцент кафедри права і законотворчого процесу, к.держ.упр., доцент


  Красностанова Наталія Едуардівна

Завідувач кафедри менеджменту організацій, к.е.н., доцент

  Кривцова Валентина Михайлівна

Завідувач кафедри європейської інтеграції, к.і.н., доцент

  Куранда Людмила Олексіївна

Доцент кафедри економічної та фінансової політики, к.е.н., доцент

  Куспляк Ігор Сергійович

Доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління, заступник декана факультету державного управління, к.політ.н., доцент

  Левін Михайло Григорович

Професор кафедри управління проектами, д.т.н., професор

  Макарова Ірина Олегівна

Доцент кафедри інформаційних технологій та систем управління, к.т.н., доцент

  Мамонтова Елла Вікторівна

д.політ.н., професор

  Марущак Володимир Петрович

Завідувач кафедри права і законотворчого процесу, д.держ.упр., професор

  Овчаренко Світлана Володимирівна

Професор кафедри філософських та соціально-політичних наук, д.філос.н., професор

  Остапенко Олександр Анатолійович

Доцент кафедри європейської інтеграції, к.війск.н., старший науковий співробітник

  Паламарчук Володимир Іванович

Професор кафедри менеджменту організацій, к.військ.н., доцент

  Пігарєв Юрій Борисович

Завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління, к.ф-м.н., доцент

  Приходченко Людмила Леонідівна

Завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, д.держ.упр, професор

  Якубовський Олексій Петрович

Завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук, к.і.н., професор