Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА РАДА

С К Л А Д
Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

  ПОПОВ Сергій Афанасійович

  голова Науково-експертної ради, заступник директора з
  наукової роботи, д.держ.упр., професор;
  ПОПОВ Микола Петрович

  заступник голови Науково-експертної ради з питань
  наукових публікацій, перший заступник директора,
  к.держ.упр., доцент;  ПРИХОДЧЕНКО Людмила Леонідівна

  заступник голови Науково-експертної ради з питань
  координації наукових та дисертаційних досліджень,
  завідувач кафедри державного управління і місцевого
  самоврядування, д.держ.упр., професор;   ПАНЧЕНКО Ганна Олександрівна

   секретар Науково-експертної ради, доцент кафедри
  державного управління і місцевого самоврядування,
  к.держ.упр.Члени ради

  АХЛАМОВ Анатолій Геннадійович

  завідувач кафедри економічної та фінансової політики,
  д.е.н., професор;  БЕЗВЕРХНЮК Тетяна Миколаївна

  завідувач кафедри управління проектами,
  д.держ.упр., професор;  ГОЛИНСЬКА Олеся Володимирівна

  доцент кафедри економічної та фінансової політики,
  к.держ.упр., доцент;  ЄВСТЮНІНА Юлія Віталіївна

  декан факультету менеджменту, к.пед.н.;  ЄМЕЛЬЯНОВА Олена Миколаївна

  начальник відділу координації наукових досліджень
  та інформаційно-аналітичної роботи;  КАДУК Наталя Іванівна

  доцент кафедри європейської інтеграції, к.політ.н.,
  доцент;


  КОЛІСНІЧЕНКО Наталя Миколаївна

  завідувач кафедри української та іноземних мов,
  к.держ.упр., доцент;


  КРАСНОСТАНОВА Наталія Едуардівна

  завідувач кафедри менеджменту організацій,
  к.е.н., доцент;


  КРИВЦОВА Валентина Михайлівна

  завідувач кафедри європейської інтеграції, к.і.н., доцент;


  КРУПНИК Андрій Семенович

  доцент кафедри державного управління і місцевого
  самоврядування, к.політ.н., доцент;


  КУСПЛЯК Ігор Сергійович

  доцент кафедри інформаційних технологій та систем
  управління, в.о. декана факультету державного
  управління, к.політ.н., доцент;


  ЛЕСИК Олена Василівна

  аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування


  ЛИПОВСЬКА Світлана Олексіївна

  начальник управління підвищення кваліфікації кадрів


  МАЄВ Андрій Петрович

  завідувач сектору міжнародних зв'язків, к.держ.упр.


  МАКАРОВА Вікторія Олександрівна

  начальник бібліотечного відділу


  МАРУЩАК Володимир Петрович

  завідувач кафедри права і законотворчого процесу,
  д.держ.упр., професор


  МАТВЄЄНКО Ірина Володимирівна

  завідувач сектору підготовки наукових та
  науково-педагогічних кадрів, к.держ.упр.;


  ОВЧАРЕНКО Юрій Олексійович

  доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук,
  к.психол.н., доцент


  ПАТИК Олександр Вікторович

  начальник редакційно-видавничого відділу


  ПАХОМОВА Тетяна Іванівна

  завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування
  д.держ.упр., професор


  ПІГАРЄВ Юрій Борисович

  завідувач кафедри інформаційних технологій та
  систем управління, к.ф.-м.н., доцент


  ЯКУБОВСЬКИЙ Олексій Петрович

  завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук,
  к.і.н., професор


  БІЛОРУСОВ Сергій Георгійович

  директор Херсонського обласного центру
  перепідготовки та підвищення кваліфікації,
  к.т.н., доцент (за згодою);


  КЛЮЦЕВСЬКИЙ Володимир Іванович

  керівник апарату Херсонської обласної
  державної адміністрації (за згодою);


  ШИМАЄВ Володимир Володимирович

  начальник відділу інвестицій в інфраструктурні
  проекти та будівництво департаменту «Агентство з
  питань інвестицій та розвитку» Одеської ОДА, к.е.н.
  (за згодою)